Rury duplex – własności i zastosowanie

rury duplex

Stale, z których robi się rury duplex, należą do gatunku stali ferrytyczno-austenitycznych. Dominującym dodatkiem stopowym, który nadaje im odporność na korozję jest chrom (około 16%), dodatkowo zawierają one też 5% niklu oraz, w niektórych przypadkach, 2% molibdenu. Rury duplex  należeć mogą do jednej z kilku odmian. Poza standardowymi stalami tego typu, są jeszcze stale bezmolibdenowe, sale o podwyższonej zawartości miedzi oraz tzw. stale superduplex.

Własności rur duplex

Ważną cechą rur duplex jest ich dobra wytrzymałość, praktycznie dwukrotnie wyższa niż rur ze stali austenitycznych. Ciągnione na zimno rury duplex charakteryzować się mogą wytrzymałością na rozciąganie rzędu 1000 MPa. Rury duplex mają także dobrą ciągliwość czy udarność, nawet po spawaniu. Stosunek granicy plastyczności do wytrzymałości na rozciąganie na poziomie 0,5 czyni z nich doskonały materiał konstrukcyjny.

Zalety rur duplex

Rury produkowane z różnych gatunków stali odpornych na korozję mają swoje wady i zalety. Rury duplex łączą ze sobą zalety stali ferrytycznych (odporność na korozję naprężeniową) oraz austenitycznych (spawalność, formowalność), jednocześnie eliminując ich wady i słabości. Co ważne rury duplex charakteryzują się wysoką odpornością na rożne gatunki korozji, w tym korozję międzykrystaliczną oraz wżerową (określana za pomocą tzw. indeksu PRE).

Zastosowanie rur duplex

Rury duplex są powszechnie stosowane w wielu branżach przemysłu. Znakomicie nadają się one do systemów odsiarczania spalin, o wydajności nawet 90%. Rury duplex mogą być również stosowane w systemach odsalania wody, czyli środowiskach bogatych w chlor. Poza tym powszechne są w gaz- i rurociągach. Duża odporność na korozję którą wykazują rury duplex czyni z nich znakomity zamiennik dla stali austenitycznych w instalacjach chemicznych oraz spożywczych. (Więcej znajdziesz tutaj: http://impressmetal.pl/)