Czym jest praktyka wdzięczności?

Czy narzekanie i okazywanie wdzięczności mogą mieć realny wpływ na życie człowieka? Okazuje się, że tak. Powstało na ten temat wiele badań z dziedziny psychologii. Coraz częściej pojawia się także określenie w postaci praktyka wdzięczności. Czy jednak jest okazywanie wdzięczności i w jaki sposób może zmienić życie, codzienne kontakty oraz samopoczucie?

Okazywanie wdzięczności, czyli skupianie się na tym, co dobre

Narzekanie, w szczególności to częste i intensywne, wynika w dużej mierze nie tyle z faktycznego dyskomfortu, dużej liczby przeciwności losu, czy życiowych trudności, co ze zbytniego przywiązania uwagi do negatywnych i przykrych zdarzeń. Dlatego praktyka wdzięczności jest sposobem na zmianę swojego podejścia do własnej osoby oraz życia. To możliwość ku temu, by poprawić nie tylko swoje samopoczucie, ale zredukować poziom stresu, który wiele osób stymuluje samemu, przez negatywne postrzeganie świata i ludzi. Wsparcie, jakie człowiek okazuje samemu sobie jest bardzo ważne. A wsparcie wiąże się, między innymi, z wdzięcznością.

Jeśli ktoś jednak nie okazuje tej wdzięczności sobie, automatycznie postrzega siebie w negatywnym świetle, a to pogarsza kontakt z własnym ja i przekłada się na niechęć do własnej osoby. Praktyka wdzięczności jest rodzajem kursu, jak też fachowej wiedzy, którą należy wdrażać do swojego życia codziennie. Nie oznacza to, że trzeba robić to od razu przez długi czas. Zmiany przychodzą wraz z małymi krokami, a zmiana nawyków myślowych wymaga czasu. Dlatego w praktyce wdzięczności bardzo istotna jest nauka uważności, obserwacji swoich myśli, a także czujności.

Bezwiedne, czy mimowolne uleganie myślom powinno stopniowo ustępować miejsca świadomemu wyrażaniu wdzięczności. Nie tylko samemu sobie, ale też osobom z otoczenia, a nawet wdzięczności za przypadkowe zdarzenia. To sposób budowania pozytywnego podejścia do świata, pozytywnego przeżywania doświadczeń, jak też możliwość lepszego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, których czasem nie brakuje. Poprzez regularne praktykowanie wdzięczności, z czasem człowiek staje się dla samego siebie oparciem.